Vi utbildar nu ESA – 14 & ESA vattenvägar 

  • ESA – Vattenvägar

På kursen får du som arbetar i kraftstationer och kraftstationers vattenvägar kunskap om hur ESA Vattenvägar – Vattenkraftens säkerhetsanvisningar ska användas för att arbeten och driftåtgärder ska kunna utföras på ett säkert sätt. Efter kursen ska de teoretiska kunskaperna kunna användas praktiskt i ditt dagliga arbete.

 

Den nya ESA 14 är en sammanslagning av ESA grund, ESA industri och ESA installation (ISA). Den har fått en egen publikation som heter ESA Grund.

Utbildningen är lärarledd och genomförs i våra lokaler eller hos kunden.

 

Läs mer under fliken ”Utbildning”