Kurs: Specialty Diver – Navigation

Kurs: Specialty Diver – Navigation

navigation

Open Water Diver-utbildning introducerar eleverna till grunden för undervattensnavigering, men många dykare på grundnivå är nöjda att helt enkelt följa sin Dykguide från punkt till punkt på dyk. Att förstå hur man navigerar på en dykplats ökar din komfort och självförtroende under dina undervattenliga äventyr. Avancerade navigeringsfärdigheter gör att du och din kompis kan navigera säkert från början till slut.

Genom att använda en kompass eller observera din naturliga miljö lär du dig de färdigheter som krävs för att behärska din marina miljö. Att utveckla dessa färdigheter på rätt sätt kräver tid och övning och erfarenhet av vatten som bara kan uppnås genom att dyka.

Att ta SSIs navigationsspecialprogram ger dig fördjupad information om nödvändig utrustning, färdigheter, kunskap och erfarenhet som krävs för att säkert navigera i en undervattensdykning med hjälp av både kompass och naturliga färdigheter

Kontakta oss!

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några funderingar på hur vi kan hjälpa dig.

Till våra kontaktuppgifter